AÇÜ, AKADEMİK TEŞVİK ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ!..

AÇÜ, AKADEMİK TEŞVİK ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ!..
AÇÜ, AKADEMİK TEŞVİK ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ!.. Bayram Ali KAVALCI
Reklam

AÇÜ, AKADEMİK YÜKSELTME VE NİHAT GÖKYİĞİT 
AKADEMİK TEŞVİK ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ!..
Üniversitemizde Akademik Yükseltme ve Ali Nihat Gökyiğit Akademik Teşvik Ödül Töreni, 25 Nisan 2019 Perşembe günü gerçekleştirildi. Üniversitemiz Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende 2018 Akademik Yılı içerisinde indekslerce taranan bilimsel dergilerde yayınları çıkan akademisyenlere teşvik ödülleri verilirken, son bir yıl içinde akademik unvan yükseltmiş öğretim üyelerine akademik giysileri giydirildi.
Programa Artvin Vali Vekili İdris Akça, Belediye Başkan Vekili Gülşen Kurul, AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Genel Meclisi Başkanı Furkan Çakmak, il protokolünden davetliler, Üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.
Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki: “Üniversitemizin önceliklerini eğitim öğretimde kalite, akreditasyon, uluslararasılaşma ve Ar-Ge olarak belirledik.”
Bugün burada son 1 yıl içerisinde akademik unvan almış arkadaşlarımıza akademik giysilerini giydirmek ve bilimsel dergilerde yayın yaparak ülkemizin ve üniversitemizin gelişmesine katkı sunan bilim insanlarına, değerli arkadaşlarımıza teşvik ödüllerini sunmak üzere toplanmış bulunmaktayız.
Öncelikle, Üniversitemizin kuruluş aşamasından itibaren bugüne kadar gelmesinde büyük emekleri olan üniversitemizin tüm yöneticilerine, tüm akademik ve idari personelimize, katkı sağlayan Artvinimizin tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, siyasilerimize, üniversitemize ayni ve nakdi yardımda bulunan, binalarımızın yapımına katkı sağlayan, yayın teşvik imkanını sağlayan işadamlarımıza teşekkür ediyor, Artvin Çoruh Üniversitesi adına şükranlarımı sunuyorum. 
Türkiye’nin bu yüzyıl için belirlediği vizyon ve hedeflere ulaşmasında diğer üniversiteler gibi üniversitemiz de önemli rol oynayacaktır. Bu gerçeğin farkında olarak Üniversitemizi hem fiziki alt yapı, hem de nitelik açısından geliştirme noktasında yoğun bir şekilde çalışmaktayız. 
Bu noktada şunu da ifade etmeliyim ki, bu güne kadar daha ziyade Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme altyapısını geliştirmeye ağırlık verdik. Birkaç eksik olmakla birlikte Devletimizin, iş adamlarımızın, siyasilerimizin destekleriyle altyapı ihtiyaçlarımızı büyük oranda tamamlamış durumdayız. 
Yeni dönemde Üniversitemizin önceliklerini eğitim öğretimde kalite, akreditasyon, uluslararasılaşma ile ar-ge olarak belirledik. Bu hedeflere ulaşma noktasında birçok adım attık, atmaya da devam ediyoruz. 
Programlarımızın akreditasyonu çalışmalarına önce Orman Fakültesinden başladık. 
Eğitim-öğretim, ar-ge ve yönetim konularını kapsayan kalite çalışmaları bütün birimlerimizde hızla devam etmektedir.
Üniversitelerin görevi sadece bilgiyi üretmek değil, onun bir bölümünü sanayiye, ekonomiye, topluma ve iş dünyasının imkanlarına sunmaktır. Teoriden pratiğe aktarılan bilgi yani üretime transfer edilen bilgi, buluş, gelişme, kalkınma ve dünya ile rekabet etmek demektir. Bu konuda şehir ve Üniversite arasındaki ilişkiyi canlı tutacak bir Danışma Kurulunu 2018 yılında oluşturduk.
Bu bağlamda mensubu olmaktan gurur duyduğum Artvin Çoruh Üniversitesi de kurulduğu günden itibaren ilimizin kültürel, ekonomik, bilimsel alanda gelişmesine ciddi katkılar yapmış ve yapmaya devam edecek olan bir bilim yuvasıdır. 
Son bir yıl içinde Üniversitemizde bir çok etkinliğin yanında, Uluslararası ve ulusal sempozyumlar, bir çok çalıştay ve bilimsel toplantılar yaptık. 
Bilgi en önemli güçtür. Üniversiteler ise bu gücün üretim merkezidir. Ayrıca üniversiteler, nitelikli insan gücü yetiştirmesi dışında dünyanın hemen her ülkesinde toplumsal ilerlemenin lokomotifi, toplumların beyni, kalkınmanın itici gücüdür. Bu durumu bazı nicel verilerle gözden geçirmekte yarar görüyorum.
Ülkeler arasında gayri safi yurt içi hasıladan Ar-Ge’ye en fazla pay ayıran ülkeler yüzde 3 den daha fazla ile Güney Kore, Japonya, Almanya ve ABD gibi gelişmiş ülkelerin olduğunu görüyoruz.
Türkiye'nin AR-GE' ye yönelik harcamaları ise hızla artarak 2000’de %0,48 düzeyinden 2010'da %0,84 oranına ve 2018 yılında %1 düzeyine çıkmıştır. Ar-ge’ye yönelik harcamalarda önemli artış olmasına rağmen henüz istediğimiz düzeyde değiliz.
Ülkelerin gelişmişliği ile bilimsel yayın sayısı arasındaki ilişkiye baktığımızda şaşırtıcı bir ilişki olduğunu görüyoruz. 
2018 yılı başında Dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan ABD nin en fazla yayın ve patent sayısına sahip olduğunu görüyoruz. Yayın sıralaması açısından ABD'yi sırasıyla yine dünyanın en büyük ekonomilerine sahip olan Çin, Japonya, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Brezilya ve İtalya takip ediyor. 
2000 yılında Türkiye’nin ekonomik büyüklük açısından 26. sırada, yayın sayısı açısından 25. sırada yer aldığını görüyoruz.
2018 yılına geldiğimizde ise, Türkiye, ekonomik büyüklük olarak dünya genelinde 17., yayın sıralamasında ise 18. sırada yer almaktadır. 
Yüksek öğretimde, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve harcamalarında ülkemizin çok büyük bir gelişme gösterdiğini ancak daha çok çalışmamız gerektiğini de anlamaktayız.
Sizlere üniversitemizin mevcut durumu hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum.Üniversitemizin her yıl bir önceki yıldan daha ileriye adım atarak nicelik ve nitelik olarak gelişmektedir. 
Bugün itibariyle üniversitemizde;
2 Enstitü, 9 Fakülte, 2 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu ve 12 araştırma ve uygulama merkezi bulunmaktadır. 
Bu birimlerde; yaklaşık 9000 öğrencimiz eğitim görmektedir. 
Üniversitemizde 195’i öğretim üyesi olmak üzere 526 akademik personel, 205 idari personel, 157 güvenlik ve temizlik elemanlarıyla birlikte toplam 887 personel bulunmaktadır. 
Öğrenci sayısı ve program açısından baktığımızda üniversitemiz arzu edilen yerde değildir. Bu amaçla son 1 yıl içerisinde, çalışmalarımıza hız verdik ve son 1 yıl içerisinde 14 lisans ve önlisans programı açıp bu programlara öğrenci aldık. 
Bu programlar dışında 3 adette lisansüstü programı (Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve İşletme) açtık. 
Yine son bir yıl içerisinde;
Proje destek uygulama ve araştırma merkezi
Tıbbı-aromatik bitkiler uygulama ve araştırma merkezi
Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Türkçe öğretimi uygulama ve araştırma merkezini kurduk.
Bu merkezlerden “Tıbbı aromatik bitkiler uygulama ve araştırma merkezi” için son 1 yılda 4 milyon TL destek aldık. Altyapıyı oluşturma yönünde yoğun bir şekilde arkadaşlarımız çalışmaktadır. Devletimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu merkezin yalnızca üniversitemizin bilimsel çalışmalarının artması yönünde değil ilimiz, bölgemiz ve ülkemizin kalkınmasına önemli katkı sunacağını düşünmekteyiz.
Üniversitemizin ve ilimizin ulusal ve uluslararası tanınırlık seviyesini artırmak ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde özel bir önem verilen ve sahip olduğu kurumun bilimsel prestijini yükselten bir Botanik Bahçesinin Üniversitemize kazandırılması için çalışmalara da hız verdik.

Bu amaçla üniversitemize yaklaşık 130 dönümlük hazine arazisinin tahsisini son 2 yıl içerisinde sağladık. Yaklaşık 5 ay önce Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezini kurduk. Yoğun bir şekilde Botanik bahçesinin tamamlanması ve üniversitemize ve Artvine kazandırılması için çalışmaktayız.

Botanik Bahçesi kurmak kolay bir iş olmayıp, projede büyük bir ekip, büyük bir emek ve büyük bir maddi kaynak kullanımı söz konusu. Bize bu maddi desteği sağlayacak olan üniversitemiz Fahri Doktora Unvanına Sahip Sayın Ali Nihat GÖKYİĞİT’e Üniversitemiz adına şükranlarımı sunuyorum.
Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Türkçe öğretimi uygulama ve araştırma merkezini ilk defa bu yıl faaliyete geçirdik. Amacımız yabancı uyruklu öğrenci sayısını artırabilmek. Bu amaçla son 1 yıl içerisinde Kazakistan, Gürcistan ve Azerbaycan’da fuarlara katıldık. Yabancı öğrenci sayımız 160 civarında olup farklı ülkelerden 30 öğrencimizde Türkçe öğrenme amacı ile bu yıl açtığımız TÖMER’e devam etmektedir.

Birazdan akademik giysi ve Nihat Gökyiğit yayın teşvik ödüllerinin dağıtımına geçeceğiz. Son 1 yıl içerisinde Doçent, Dr. Öğretim Üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi unvanını alan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyor, akademik hayatlarında başarılar diliyorum.

Sözlerime son verirken, akademik teşvik ödüllerin bilim insanlarımızın çalışma azmini ve şevkini daha da artıracağını umuyor ve bekliyoruz. Bu konuda akademik teşvikleri bizzat üstlenen Sayın Nihat GÖKYİĞİT beyefendiye şükranlarımı sunuyorum. 
Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyor, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Vali Vekili İdris Akça: “Ülkemizin Belirlenen Hedeflere Ulaşmasında Akademisyenlere Büyük Görev Düşüyor”
Artvin Vali Vekili İdris Akça da yaptığı konuşmada, akademik unvan ve bilimsel teşvik alan öğretim elemanlarını tebrik etti. Akça, Türkiye’nin belirlediği hedeflere ulaşmasında üniversitelerin ve bilim insanlarının önemli rol oynayacağına dikkat çekti.

Üniversitelerin toplumsal ilerlemenin lokomotifi, toplumların beyni, kalkınmanın itici gücü olduğunu kaydeden Akça, “Genç nesli, millete ve devlete hizmet edecek bilgi ve donanımla yetiştirmek için üniversitelere ve dolayısıyla bilim insanlarımıza, öğretim elemanlarımıza büyük görevler düşüyor. Üniversitelerimiz, milli ve manevi değerlerine bağlı, tarihi ve kültürüyle barışık, ülkesini seven, milletine hizmet aşkıyla dolu bir nesil yetiştirmeli” dedi.

Konuşmaların ardından 2018 yılı bilimsel yayınları kıstasında, yayın teşvik puanlamasında tam puan alarak bilimsel teşvik almaya hak kazanan öğretim elemanlarına ödülleri protokol tarafından verildi. Akabinde akademik unvan yükselten öğretim üyelerinin akademik giysileri giydirildi. 
Tütüncüler Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibinin gösterisine de yer verilen program, ikramın ardından sona erdi.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ŞAVŞAT’TAKİ KÖY MÜZESİNE İLGİ ARTIYOR
ŞAVŞAT’TAKİ KÖY MÜZESİNE İLGİ ARTIYOR
Ahilik Haftası Kutlamaları Başladı
Ahilik Haftası Kutlamaları Başladı