Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından proje yardımları başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından proje yardımları başladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından proje yardımları başladı Bayram Ali KAVALCI
Reklam

PROJE VE PROJE UYGULAMA YARDIMLARI

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından mülkiyetinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş evi olan kişilere “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında ayni, nakdi ve teknik yardım sağlanmaktadır. Bu yardımdan yararlanmak isteyen mülk sahipleri aşağıda yazılı olan evraklarla beraber Eylül ayının sonuna kadar Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne başvurabilirler.

 

Proje Yardımı Nedir?

Taşınmaz kültür varlıklarının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon projeleri çizimi için verilen yardımdır.

Başvuru İçin İstenecek Belgeler:

a) Yardım başvuru dilekçesi,

b) T.C. kimlik numarası beyanı,

c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekâletname ve/veya veraset ilamı,

d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

e) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi, (tüm hissedarları gösterir güncel tapu kaydı)

f) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,

g) Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar tarafından hazırlanan rapor,

ğ) Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü,

h) Projeyi hazırlayacak mimarın uygulama aşamasında denetim işlemlerini gerçekleştireceğine dair mimar tarafından imzalı taahhütname.

Proje Uygulama Yardımı Nedir?

Mülkiyetinde Taşınmaz Kültür Varlığı bulunanların kişilere yapıların restorasyon ve onarımı için Bakanlık tarafından verilen yardımdır.

Başvuru İçin İstenecek Belgeler:

a) Yardım başvuru dilekçesi,

b) T.C. kimlik numarası beyanı,

c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset ilamı,

d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

e) Uygulamaya başlanabilmesi için gerekli tüm çizim, proje, bilgi ve belgelerin uygun olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı projeler, (rölöve ve restorasyon projeleri)

f) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi, (tüm hissedarları gösterir güncel tapu kaydı)

g) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,

ğ) Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar ve ilgili mühendislerce hazırlanan rapor, (İnşaat maliyetlerine ilişkin)

h) Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü.

 

NOT: Proje ve proje Uygulama yardımından faydalanmak istenen yapının mülkiyeti hisseli ise hissedarlardan birinin başvurusu yeterlidir.

Bakanlıkça yapılacak nakdi yardım miktarı, projeler için ellibin (50.000.-) YTL’yi, proje uygulamaları için tahmini bedelinin yüzde yetmiş (%70) ini ve her halükarda ikiyüzbin (200.000.-) YTL’yi geçmemek üzere komisyonca belirlenmektedir.

Ancak tahmini bedeli ellibin (50.000.-) YTL’yi geçmeyen proje uygulamalarının yüzde yüz (%100) üne kadar yardım yapılabilir. Yıllara sari veya kısımlara bölünen proje uygulamaları için bu fıkradan yararlanılamaz. Bu tutarlar her yıl, Devlet İstatistik Enstitüsünce yayınlanan genel ÜFE oranında artırılarak Bakanlıkça duyurulmaktadır.

2020 yılında proje yardımından yararlanmak isteyen taşınmaz sahiplerinin en geç 21.10.2019 tarihine kadar, uygulama yardımından yararlanmak isteyen taşınmaz sahiplerinin ise en geç 31.12.2019 tarihine kadar taşınmazın bulunduğu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
TİMUR ŞİMŞEK YORUMLADI ; GÜN GELECEK DEVRAN DÖNECEK
TİMUR ŞİMŞEK YORUMLADI ; GÜN GELECEK DEVRAN DÖNECEK
ŞAVŞAT’TAKİ KÖY MÜZESİNE İLGİ ARTIYOR
ŞAVŞAT’TAKİ KÖY MÜZESİNE İLGİ ARTIYOR